DOBRÝ DEN S KURÝREM 50/2021

■ SLOVÁCKO Cestování autobusem i vlakem se ve Zlínském kraji prodraží! Hejt- manství totiž od 1. ledna 2022 zvýší ceny jízdného integrované krajské dopravy (IDZK), za ujetý kilometr si lidé připlatí 20 haléřů. Třeba cesta autobusem z Uherského Brodu do Brna se tak zdraží o 21 korun, na vině jsou dlouhodobě rostoucí náklady na za- jištění veřejné dopravy. Zlínský kraj navíc připomíná, že od roku 2019 s cenami nehýbal. „Jako řádný hospodář musíme reagovat na aktuální eko- nomickou realitu. V letech 2020 a 2021 se zvýšily výdaje na dopravní obslužnost v kraji vlivem inflace o 8,5 procenta, pro příští rok se počítá s inflací 5,1 procenta, což v součtu dělá 13,6 procenta,“ komentoval zdražování Radek Doležel, náměs- tek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu. Úprava ceníku jízdného podle něj zamezí dalšímu navyšo- vání nepokryté ztráty v linkové i drážní dopravě, která má negativní dopad na krajský rozpočet. „Jen pro srovnání: ve Zlínském kraji cestu- jící spolu s nástupní sazbou platí za každý ujetý kilometr korunu, v sousedním Moravskoslezském kraji to však dělá o čtyřicet haléřů více,“ doplnil Doležel. Ve Zlínskémkraji cestující akutál- ně platí 9 korun nástupní sazbu a 1 korunu za každý ujetý kilometr, od 1. ledna se zvýší pouze sazba za kilometry. „Jízdné zao- krouhlíme vždy na celé koruny,“ doplnil Martin Štětkář, jednatel společnos- ti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s tím, že lidem dál zůstanou k dispozici všechny platební metody. Hotovost, platební karty, mobilní telefon i karty Zetka neboODISka, které navíc umožňují zvýhodněný přestupmezi spoji, kdy cestující platí nástupní sazbu jen v prvním spoji. Procentuálně se jízdné v IDZK zvýšuje s počtemujetých kilometrů. „V kraji máme více než dvě třetiny linek do dvaceti kilometrů, u kte- rých je zdražení o bezmála čtrnáct procent,“ poznamenal Štětkář. V novém roce ještě Zlínský kraj připravuje zásadní novinku v po- době zavedení zónového tarifu. „Kraj rozdělíme na zhruba 120 zón a výše jízdného už nebude odvislá od kilometrů, ale od počtu ujetých zón,“ prozradil Štětkář. Zónový ta- rif navíc umožní zavedení časových jízdenek. V první fázi kraj počítá s týdenní a měsíční jízdenkou, novinku spustí v červenci. „Současně chystáme další úpravu cen jízdného, ale zároveň vstoupí v platnost časové kupony, které na- bídnou výhodnější jízdné, s nímž pravidelní cestující ušetří,“ odtajnil ještě náměstek hejtmana Radek Doležel. PETR ČECH ZPRÁVY ZE SLOVÁCKA 3 Pondělí 13. prosince 2021 D OBRÝ D EN S KURÝREM ZDRAŽOVÁNÍ Z Uh. Brodu do Brna si brzy připlatíte dalších 21 korun! PARKOVÁNÍ Procentuálně se jízdné v IDZK zvýšuje s počtem ujetých kilometrů Za č ínejte týden s námi! P ŘEDPLATNÉ DOBRÝ DEN S KURÝREM ■ Cestování vlakem i autobusem se od ledna prodraží, na většině tratí o 14 procent. FOTO: KOVED - JAN KOLAŘÍK Mě sto opraví další dv ě parkovišt ě ve Št ě pnicích ■ UHERSKÉHRADIŠTĚ Obyvatele sídliště Štěpnice v Uher- ském Hradišti opět čekají komp- likace při hledání volného místa k zaparkování. Radnice se totiž pustí do druhé etapy rekonstrukce parkovišť, dělníci se na jaře objeví u třetího a čtvrtého paneláku za nákupním centrem. Už v listopadu však firma rozjela stavbu devíti nových podélných stání. „U parkovišť vedle domů i před jednotlivými vchody odstraníme stávající betonový povrch a na- hradíme jej vysoce propustnou betonovou dlažbou, která zajistí, že dešťová voda neodteče do kanali- zace, ale vsákne se do spod- ních vod,“ prozradil Jan Pášma, mluvčí radnice. „Parkovací plochy, které jsou v žalostném stavu, opravíme stejnou tech- nologií. Jelikož jde ale o poměrně náročnou stavbu, předpokládaný termín dokončení je až konec července příštího roku,“ doplnil JaroslavZatloukal,místosta- rostaUherskéhoHradiště, které tak naváže na první etapu oprav. Od května už řidičům slouží zrekon- struované parkoviště u nákupního centra a u Masara. I když se s opravou uvedených parkovišť počítá až s přícho- dem jara, stavební ruch sídliště v závěru roku neminul. Stavební firma se totiž pustila do stavby devíti podélných stání u hlavní příjezdové cesty. „O zahájení prací na jaře se občané dozvědí v dostatečném předstihu. Firma nejdříve opraví účelovoukomunikaci před vchody a parkoviště u jednoho paneláku a po dokončení se přesune k druhému. Snahou je co možná nejvíce elimi- novat počet dočasně nedostupných parkovacíchmíst,“ vzkázal na sídli- ště Zatloukal. Na parkovištích vyroste 24 a 36 míst, dalších 9 pak podél cesty. „Ve výsledku tak v lokalitě zaparkuje přibližně stejný počet aut jako dnes,“ tvrdí místostarosta. Pro- jekt počítá i s výměnou veřejného osvětlení, radnice firmě zaplatí 18,6 milionu korun. (CEH) Cestování se prodraží, o dvacetník na kilometr! Na vině je in fl ace. ■ Město investuje do opravy parkovacích ploch ve Štěpnicích 18,6 milionu korun. FOTO: JAN PÁŠMA Volejte tel.: 737 277 242 pište: predplatne@ddk.cz on-line: www.ddk.cz Každé pondě lí pro v ěrné č tená ře s TV POHODA Na parkovištích vyroste 24 a 36 míst, dalších devět pak podél cesty VÁNOČNÍ DÁREK PRO CELOU RODINU

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5NTY=