Kontakt

Sídlo:

DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s.
Zelný trh 1245
686 01 Uherské Hradiště
Společnost je zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 3044
IČO: 255 71 559
DIČ: CZ25571559

Vstup pro akcionáře

Kontakt na redakci:

Tel: 572 423 880
e-mail: zc.kdd@eckader  

Kontakt na inzerci:

Tel: 737 277 096
E-mail: zc.kdd@ecrezni

Kontakt na předplatné:

Tel.: 572 423 889
E-mail: zc.kdd@entalpderp

Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod registrační značkou MK ČR E 11325
Osvit a tisk: SAMAB BRNO GROUP, a.s.
Rozšiřuje: PNS, a.s., Mediaprint Kappa Pressegrosso, s.r.o., Česká pošta, s.p.

Mobilní aplikace: Anywhere s. r. o.

Staňte se předplatitelem
Partneři
DOBRÝ DEN S KURÝREM look art Anywhere GoPay
© 2013 DOBRÝ DEN S KURÝREM, a. s., ISSN 1213-1385. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.