Kontakt

Sídlo:

DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s.
Zelný trh 1245
686 01 Uherské Hradiště
Společnost je zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 3044
IČO: 255 71 559
DIČ: CZ25571559

Vstup pro akcionáře

Kontakt na redakci:

Tel: 737 277 097
e-mail: zc.kdd@eckader  

Kontakt na inzerci a předplatné:

Tel.: 737 277 242
E-mail: zc.kdd@entalpderp

Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod registrační značkou MK ČR E 11325
Osvit a tisk: SAMAB BRNO GROUP, a.s.
Rozšiřuje: PNS, a.s., Mediaprint Kappa Pressegrosso, s.r.o., Česká pošta, s.p.

Reklamace předplatného: Česká pošta tel. 954 303 013 (po - pá: 8.00-11.00, 13.00-16.00)