Redakce

Šéfredaktor
Pavel Paška
e-mail: zc.kdd@derfes
tel. 572 423 891,
737 277 097
Redaktor zpravodajství

Petr Čech
e-mail: zc.kdd@yvarpz
tel. 572 423 884, 737 277 148

Volnočasové čtení

Iva Pašková
e-mail: zc.kdd@arutluk
mobil: 737 277 090
Kulturní redakce
Iva Pašková
e-mail: zc.kdd@arutluk
mobil: 737 277 090
Sport
Petr Čech
e-mail: zc.kdd@trops
tel. 572 423 894,
737 277 148
   
Recepce
Kamila Černá
e-mail: zc.kdd@ecpecer
tel.: 737 277 242

Obchodní manažerka
Kamila Černá
e-mail: zc.kdd@ecrezni
tel.: 737 277 242

Ekonomické oddělení
Ivana Bartoňková
e-mail: zc.kdd@avoknotraB.anavI
tel.
572 423 883, 739 604 200


Eliška Vaculová
e-mail: zc.kdd@avolucaV.aksilE
tel.: 572 423 887

Grafické studio

Roman Snopek
e-mail: zc.kdd@kepons.namor
tel. 737 277 057


Klára Pospíšková
e-mail: zc.kdd@avoksipsop.aralk
tel. 572 423 888